Dystrybutor Pianek, Izolacji Natryskowych i Polimoczników

Xpand EuroGroup™ wytycza nowe standardy w technologii izolacji i powłok nanoszonych metodą natrysku wysokociśnieniowego (izolacje natryskowe) w Polsce i Europie. Poliuretanowe izolacje natryskowe należą do najszybciej rozwijających się i najskuteczniejszych technologii w dziedzinie izolacji budowlanych na świecie. Dzieje się tak ze względu na niespotykaną skuteczność izolacji natryskowych, ich trwałość, stabilność wymiarową, odporność na warunki atmosferyczne i ogromne korzyści ekonomiczne. Izolacje natryskowe (pianki oraz powłoki) szybko wchodzą do praktyki budowlanej w przemyśle, budownictwie mieszkaniowym i rynku „agro”. Oferowane przez nas systemy dociepleń – izolacyjne pianki natryskowe i powłoki poliueretanowe, stają się w naszym kraju i w Europie obiektem zainteresowania szerokiej rzeszy odbiorców: od indywidualnych właścicieli domów jednorodzinnych, poprzez architektów, ekipy remontowo-budowlane, rolników, deweloperów i akademie techniczne. Izolacyjne pianki natryskowe LALLAFOM® USA znacząco redukują straty energii. W związku z tym instalatorzy i projektanci są w stanie dopasować systemy HVAC (Systemy Ogrzewania i Wentylacji) większych powierzchni mniejszymi nakładami. W niektórych przypadkach wielkość urządzeń HVAC zostaje zredukowana aż do 50%. Podobnie koszty ogrzewania i klimatyzacji są zmniejszone aż do 50%. Dzięki formule nowoczesnych izolacji natryskowych LALLAFOM® USA obiekty utrzymują swoje właściwości cieplne przez całe „życie budynku”. W przypadku tradycyjnych izolacji – czas i wpływ warunków atmosferycznych pogarszają parametry i obniżają skuteczność termiczną. Izolacje natryskowe produkcji LALLAFOM® USA mogą być nanoszone bezpośrednio na deskowanie, blachę, beton, płytę OSB, membrany, folie itp., podwyższając znacznie efektywność energetyczną budynków. Powłoki i pianki natryskowe LALLAFOM® USA poprawiają również jakość powietrza wewnątrz obiektu, kontrolują hałas, oraz eliminują w dużym stopniu przepływy powietrza przez przegrody, redukując ucieczki ciepła podczas chłodów i napływ gorącego powietrza podczas upałów. Izolacje natryskowe oraz powłoki ochronne marki LALLAFOM® USA wyróżnia fakt zgodności z obowiązującymi normami, zapewniającymi możliwość stosowania w budownictwie nie tylko na terenie Polski, ale w całej Unii Europejskiej i USA. Oferowane przez nas izolacje natryskowe posiadają także atesty PZH oraz klasyfikację ITB w zakresie reakcji na ogień.

Autoryzowani Wykonawcy


Logistyka
+48 664 437 999

Produkt
+48 664 482 999

Serwis
+48 668 474 999

LALLAFOM® USA
+48 881 911 999

Marketing
+48 668 474 999

Xpand EuroGroup™ Centrum Szkoleniowo – Dystrybucyjne

08-110 Siedlce, Brzeska 97A, Email: info@XpandEuroGroup.eu

„Od początku lat 80-tych, w lodówkach i zamrażarkach – a więc urządzeniach, których prawidłowe działanie uzależnione jest od skutecznej termoizolacji, zaprzestano stosowania tradycyjnych materiałów izolacyjnych. Niestety nie zaprzestano ich powszechnego stosowania w naszych budynkach, w których na co dzień mieszkamy i użytkujemy. Wydajność tego typu tradycyjnych termoizolacji jest ogólnie określana przy pomocy współczynnika przewodności termicznej (λ lambda), nie uwzględniającego braków tych systemów w zakresie szczelności oraz nieuniknionych utrudnień w prawidłowej instalacji, takich jak łączenia i szczeliny miedzy materiałami izolacyjnymi. Skutkiem są występujące w tych miejscach mostki termiczne. Ponadto powszechnie utarte i panujące przekonania budowlane często mijają się z faktami! Od dawna bowiem wiadomo, że w przeciętnym, tradycyjnym budynku, poziom szczelności jego „koperty” znacząco odbiega od zakładanych norm. Efektem jest zakłócenie systemu ogrzewania i wentylacji wnętrza naszego domu, gdzie stosunek poziomu ponadnormatywnej (naturalnej) wymiany powietrza dysproporcjonalnie zwiększa zapotrzebowanie na pobór energii, zmniejszając wydajność zaawansowanej mechaniki grzewczo-klimatyzacyjnej. Jednocześnie naturalna przenikliwość wilgotnego powietrza w obszarach wykraplania („punktu rosy”) wraz z zastosowaniem nasiąkliwych i mało wydajnych tradycyjnych materiałów dociepleniowych, z upływem czasu znacząco redukują zakładane parametry i pożądaną integralność zewnętrznych połaci i ścian, których głównym zadaniem ma być zadbanie o nasz komfort i zdrowie.

My nie powielamy powszechnie jeszcze obecnych, lecz często błędnych przekonań oraz mitów n.t. zakładanych parametrów i skuteczności stosowanych dotychczas tradycyjnych technologii dociepleń. My od dawna uczymy się o tym, jak izolować prawidłowo, szczelnie, skutecznie, trwale i ekologicznie. Pragniemy podzielić się z Państwem naszą wiedzą i doświadczeniem… Budujcie Państwo oszczędnie i zdrowo!

Build tight, ventilate right!”

Sebastian Broniarczyk
LALLAFOM® (USA) Global
Akredytowane Firmy

Oryginalne pianki LALLAFOM® USA są do nabycia wyłącznie u Autoryzowanego, Certyfikowanego Wykonawcy. Jeżeli otrzymasz ofertę na te produkty z innego źródła lub będziesz miał jakiekolwiek wątpliwości, skontaktuj się z Przedstawicielem LALLAFOM® USA w Polsce, dzwoniąc pod numer +48 881 911 999 lub wysyłając e-mail na adres info@LALLAFOMUSA.com. Zweryfikujemy wówczas dla Ciebie autentyczność oferowanego Ci produktu oraz kompetencje firmy natryskowej. Bądź świadomy za co płacisz i zapobiegaj łamaniu prawa budowlanego!

PRAWA KLIENTA

Aby być pewnym autentyczności produktów i jakości usług jakie są Państwu oferowane – PAMIĘTAJCIE PAŃSTWO, ŻE MACIE PRAWO:

 • Wymagać od firmy wykonawczej okazania się aktualnym Certyfikatem Autoryzacji wydanym przez Xpand EuroGroup.
 • Wymagać od osoby bezpośrednio wykonującej natrysk by okazała się imiennym Certyfikatem Instalatora – tylko wtedy można mieć pewność, że posiada ona profesjonalną wiedzę i umiejętności.
 • Wymagać od wykonawcy zawarcia takiej pisemnej umowy, która będzie gwarantem autentyczności produktu.
 • Dostępu do Atestu Higienicznego produktu, wystawionego przez PZH – Państwowy Zakład Higieny.
 • Sprawdzić, czy pełna nazwa handlowa produktu jest identyczna z nazwą zamieszczoną w Aprobatach i Atestach.
 • Upewnić się, czy etykiety opakowań produktu na terenie inwestycji są prawidłowe.
 • Poinformować producenta lub dystrybutora jeśli wykryte zostaną nieprawidłowości.
 • Otrzymać weryfikację od dystrybutora lub producenta, w razie wątpliwości dotyczących autentyczności produktu lub kompetencji firmy wykonawczej.
 • Zrezygnować ze współpracy z wykonawcą, jeśli stwierdzono nieprawidłowości w dokumentacji produktu lub oryginalności materiału.
 • Otrzymać z rąk Autoryzowanego Wykonawcy wieloletnią gwarancję na produkt – w formie pisemnej, która powinna być dostarczona Państwu najdalej 1 miesiąc po zakończeniu prac i powinna zawierać numer nadany przez producenta, numery seryjne opakowań wykorzystanych produktów oraz specyfikację prac.
 • W razie braku gwarancji w przewidzianym terminie poinformować o tym fakcie dystrybutora lub producenta.

Wydrukuj i uzupełnij na terenie inwestycji
Prawa Klienta

Znajdź wykonawcę

Co Cię najlepiej opisuje? (wymagane)

Jakim typem projektu jesteś zainteresowany? (wymagane)

Opisz swój projekt (wymagane)

Lokalizacja inwestycji:

Ulica, Nr domu

Kod pocztowy (wymagane)

Miejscowość (wymagane)

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Autoryzowani Wykonawcy LALLAFOM® USA

Tel. +48 881 911 999