This is an example of a HTML caption with a link.

Dystrybutor Pianek, Izolacji Natryskowych i Polimoczników

Xpand EuroGroup™ wytycza nowe standardy w technologii izolacji i powłok nanoszonych metodą natrysku wysokociśnieniowego (izolacje natryskowe) w Polsce i Europie. Poliuretanowe izolacje natryskowe należą do najszybciej rozwijających się i najskuteczniejszych technologii w dziedzinie izolacji budowlanych na świecie. Dzieje się tak ze względu na niespotykaną skuteczność izolacji natryskowych, ich trwałość, stabilność wymiarową, odporność na warunki atmosferyczne i ogromne korzyści ekonomiczne. Izolacje natryskowe (pianki oraz powłoki) szybko wchodzą do praktyki budowlanej w przemyśle, budownictwie mieszkaniowym i rynku „agro”. Oferowane przez nas systemy dociepleń – izolacyjne pianki natryskowe i powłoki poliueretanowe, stają się w naszym kraju i w Europie obiektem zainteresowania szerokiej rzeszy odbiorców: od indywidualnych właścicieli domów jednorodzinnych, poprzez architektów, ekipy remontowo-budowlane, rolników, deweloperów i akademie techniczne. Izolacyjne pianki natryskowe LALLAFOM® USA znacząco redukują straty energii. W związku z tym instalatorzy i projektanci są w stanie dopasować systemy HVAC (Systemy Ogrzewania i Wentylacji) większych powierzchni mniejszymi nakładami. W niektórych przypadkach wielkość urządzeń HVAC zostaje zredukowana aż do 50%. Podobnie koszty ogrzewania i klimatyzacji są zmniejszone aż do 50%. Dzięki formule nowoczesnych izolacji natryskowych LALLAFOM® USA obiekty utrzymują swoje właściwości cieplne przez całe „życie budynku”. W przypadku tradycyjnych izolacji – czas i wpływ warunków atmosferycznych pogarszają parametry i obniżają skuteczność termiczną. Izolacje natryskowe produkcji LALLAFOM® USA mogą być nanoszone bezpośrednio na deskowanie, blachę, beton, płytę OSB, membrany, folie itp., podwyższając znacznie efektywność energetyczną budynków. Powłoki i pianki natryskowe LALLAFOM® USA poprawiają również jakość powietrza wewnątrz obiektu, kontrolują hałas, oraz eliminują w dużym stopniu przepływy powietrza przez przegrody, redukując ucieczki ciepła podczas chłodów i napływ gorącego powietrza podczas upałów. Izolacje natryskowe oraz powłoki ochronne marki LALLAFOM® USA wyróżnia fakt zgodności z obowiązującymi normami, zapewniającymi możliwość stosowania w budownictwie nie tylko na terenie Polski, ale w całej Unii Europejskiej i USA. Oferowane przez nas izolacje natryskowe posiadają także atesty PZH oraz klasyfikację ITB w zakresie reakcji na ogień.

Autoryzowani Wykonawcy


Logistyka
+48 664 437 999

Produkt
+48 664 482 999

Serwis
+48 668 474 999

LALLAFOM® USA
+48 881 911 999

Marketing
+48 504 318 982

Xpand EuroGroup™ Centrum Szkoleniowo – Dystrybucyjne
08-110 Siedlce, Brzeska 97A, Email: info@XpandEuroGroup.eu

„Od początku lat 80-tych, w lodówkach i zamrażarkach – a więc urządzeniach, których prawidłowe działanie uzależnione jest od skutecznej termoizolacji, zaprzestano stosowania tradycyjnych materiałów izolacyjnych. Niestety nie zaprzestano ich powszechnego stosowania w naszych budynkach, w których na co dzień mieszkamy i użytkujemy. Wydajność tego typu tradycyjnych termoizolacji jest ogólnie określana przy pomocy współczynnika przewodności termicznej (λ lambda), nie uwzględniającego braków tych systemów w zakresie szczelności oraz nieuniknionych utrudnień w prawidłowej instalacji, takich jak łączenia i szczeliny miedzy materiałami izolacyjnymi. Skutkiem są występujące w tych miejscach mostki termiczne. Ponadto powszechnie utarte i panujące przekonania budowlane często mijają się z faktami! Od dawna bowiem wiadomo, że w przeciętnym, tradycyjnym budynku, poziom szczelności jego „koperty” znacząco odbiega od zakładanych norm. Efektem jest zakłócenie systemu ogrzewania i wentylacji wnętrza naszego domu, gdzie stosunek poziomu ponadnormatywnej (naturalnej) wymiany powietrza dysproporcjonalnie zwiększa zapotrzebowanie na pobór energii, zmniejszając wydajność zaawansowanej mechaniki grzewczo-klimatyzacyjnej. Jednocześnie naturalna przenikliwość wilgotnego powietrza w obszarach wykraplania („punktu rosy”) wraz z zastosowaniem nasiąkliwych i mało wydajnych tradycyjnych materiałów dociepleniowych, z upływem czasu znacząco redukują zakładane parametry i pożądaną integralność zewnętrznych połaci i ścian, których głównym zadaniem ma być zadbanie o nasz komfort i zdrowie.

My nie powielamy powszechnie jeszcze obecnych, lecz często błędnych przekonań oraz mitów n.t. zakładanych parametrów i skuteczności stosowanych dotychczas tradycyjnych technologii dociepleń. My od dawna uczymy się o tym, jak izolować prawidłowo, szczelnie, skutecznie, trwale i ekologicznie. Pragniemy podzielić się z Państwem naszą wiedzą i doświadczeniem… Budujcie Państwo oszczędnie i zdrowo!

Build tight, ventilate right!”

Sebastian Broniarczyk
LALLAFOM® USA Global
izolacja natryskowa

Izolacyjna piana natryskowa dominuje wśród materiałów budowlanych jako produkt o wszechstronnym zastosowaniu. Materiał zapewnia najwyższe parametry termoizolacyjne, stanowi barierę dla wilgoci, wygłusza konstrukcję, gwarantuje szczelną kopertę budynku, umożliwia komfort i czyste powietrze wolne od alergenów, kurzu i innych zanieczyszczeń. Izolacja dachów pianą poliuretanową pozwala na wyeliminowanie mostków termicznych wokół systemu mocowania, instalacji, łączeń itp. jednocześnie wydłużając żywotność systemów dachowych, których konstrukcja często osiąga przeciętnie 10 do 15 lat. Utrzymanie tego typu konstrukcji w połączeniu z izolacją poliuretanową z reguły polega jedynie na serwisowaniu powłoki ochronnej. W efekcie izolacyjne piany natryskowe PUR posiadają szerokie zastosowanie:

 • dachy
 • poddasza
 • obiekty handlowe i mieszkaniowe – izolacja ścian, stropów, podpiwniczenia i fundamentów
 • przemysłowa izolacja rurociągów, zbiorników, instalacji chłodniczych, chłodni, obiektów klimatyzowanych np. przetwórstwo, przemysł stoczniowy, barki wodne, pomosty pływające itp. tworzenie pomieszczeń „clean rooms”, elementy wypornościowe
 • wzmocnienia konstrukcji – cecha piany poliuretanowej o wyższej gęstości

Oferowane przez nas systemy ocieplenia i izolacji pianą natryskową są przyjazne dla środowiska, nie zawierają formaldehydów, są bezpieczne dla warstwy ozonowej, energooszczędne, a także redukują zużycie surowców naturalnych. Nasze systemy przyczyniają się do redukuji emisji gazów cieplarnianych. Umożliwiają czyste powietrze wnętrz, minimalizują zapotrzebowanie na energię w porównaniu z tradycyjnymi materiałami. Izolacje LALLAFOM® USA to żywotność, stabilność wymiarowa, oraz stabilność parametrów w czasie. Pojedyncza aplikacja często zastępuje powszechne stosowanie kilku tradycyjnych produktów. Pojedyncza aplikacja stanowi jednocześnie szczelną barierę termoizolacyjną, warstwę paroizolacyjną, barierę akustyczną, oraz bezwzględną zaporę dla działania zewnętrznych czynników atmosferycznych.

Izolacyjne piany natryskowe redukują zużycie energii poprzez:

 • Najwyższe współczynniki oporu cieplnego (piana otwarto-komórkowa R = 4,45/cal, zamknięto-komórkowa R = 7,1/cal)
 • Eliminację niekontrolowanej migracji powietrza
 • Kontrolę wilgoci i kondensacji pary wodnej
 • Eliminację konwekcyjnych ruchów powietrza
 • Wiatroszczelność
 • Skuteczność w ekstremalnie niskich i wysokich temperaturach
 • Umożliwienie osiągnięcia najwyższych efektów funkcjonalności systemów wymuszonej wentylacji i ogrzewania

Inne cechy…

 • Piana zamknięto-komórkowa spaja i wzmacnia konstrukcję budynku czyniąc go bardziej odpornym na „pracę” konstrukcji, silne wiatry i huragany
 • Piana uszczelniając całą konstrukcję obustronnie redukuje hałas
 • Piana zamknięto-komórkowa stanowi barierę dla przedostającej się wody czy zaciekających opadów

Komfort

 • Redukuje przeciągi
 • Eliminuje „efekt stożka” i niweluje różnice temperatur w poszczególnych pomieszczeniach

Zdrowie

 • Czyste powietrze wnętrz – bez pyłków i alergenów
 • Zatrzymuje przenikanie zanieczyszczonego powietrza
 • Zapobiega wykraplaniu wilgoci i powstawaniu grzybów w obszarach ścian i dachów

Walory ekonomiczne

 • Drastycznie obniżone koszty ogrzewania i klimatyzacji
 • Możliwość redukcji tonażu systemu wymuszonej wentylacji i ogrzewania – zredukowany koszt wyposażenia instalacji
 • Eliminacja potrzeby zastosowania membran paro-izolacyjnych i/lub folii hydro-izolacyjnych

Środowisko

 • Redukuje emisję CO2
 • Nie zawiera związków formaldehydu i substancji lotnych niebezpiecznych dla warstwy ozonowej
 • Wysoka ocena w programie LEED

Czy piana poliuretanowa LALLAFOM® USA jest bezpieczna dla otoczenia?

Tak, jest to materiał neutralny. Badania wykazują ZERO emisji do powietrza lub gleby – LZO (lotnych związków organicznych), toksyn, gazów lub jakichkolwiek szkodliwych substancji.

Pełen komfort, a nie tylko współczynnik

„Koperta” budynku to system elementów, których zadaniem jest ochrona przed niekontrolowanym ruchem ciepła, powietrza i wilgoci. Faktyczny poziom ocieplenia i parametrów „koperty” budynku nie mogą być wyrażone wyłącznie powszechnymi współczynnikami przewodności lub oporu cieplnego bez uwzględnienia tak ważnych elementów jak ruchy powietrza, szczelność, kontrola wilgoci, wpływ na zdrowie człowieka, bezpieczeństwo, trwałość, czyli komfort i praktyczna (faktyczna) energooszczędność. Izolacyjne systemy natryskowe LALLAFOM® USA gwarantują kontrolę wszystkich wymienionych elementów, wykraczając poza pojęcie współczynnika przewodności termicznej. Systemy kompleksowo wychodzą na przeciw potrzebom w nowych konstrukcjach oraz modernizowanych obiektach.

SZEŚĆ MECHANIZMÓW STRATY CIEPŁA PRZEZ ŚCIANY LUB STROPY ODDZIAŁUJĄCE NIEKORZYSTNIE NA TWÓJ DOM, TWOJE FINANSE, ZDROWIE I KOMFORT

 • Kondukcja
 • Promieniowanie
 • Ruchy konwekcyjne powietrza
 • Przenikliwość (ciśnienie wiatru)
 • Penetracja (podmuch wiatru)
 • Akumulacja wilgoci w czasie (wilgoć, „punkt rosy”, przemarzanie)

Czy wiesz, że…?

 • Poziom nieszczelności (nie określany przecież współczynnikiem przewodności termicznej) – jest przyczyną strat ciepła sięgających nawet 50 %
 • Izolacyjne piany natryskowe LALLAFOM® USA pozwalają na szczelną konstrukcję obniżając tym samym zapotrzebowanie na mechaniczne ogrzewanie i chłodzenie
 • Izolacyjne piany natryskowe LALLAFOM® USA zatrzymują penetrację wilgoci poprzez redukcję przenikliwości powietrza
 • Izolacyjne piany natryskowe LALLAFOM® USA wzmacniają konstrukcję
 • Izolacyjne piany natryskowe LALLAFOM® USA zatrzymują hałas
 • Izolacyjne piany natryskowe LALLAFOM® USA eliminują gromadzenie i kondensację wilgoci – „punkty rosy”
 • Izolacyjne piany natryskowe LALLAFOM® USA zatrzymują transfer ciepła w obie strony (lato i zima)
 • Izolacyjne piany natryskowe LALLAFOM® USA redukują mostki termiczne
 • Funkcja izolacyjności systemów LALLAFOM® USA jest stabilna zarówno w obszarach ekstremalnych temperatur (zimno i gorąco) jak i w upływie czasu użytkowania
 • Wydajność izolacyjnych pian natryskowych znacznie przewyższa konwencjonalne ocieplenia, do wnętrza których dociera powietrze. Wraz z ruchem i nawilgoceniem tej masy, tradycyjne ocieplenie traci do 50% swojej teoretycznie zakładanej skuteczności
 • Według ASHRAE 3% nieszczelności na połaci ściany obniża jej termoizolacyjność o 15%

Ściany i dachy obiektów

 • Izolacyjne piany i powłoki natryskowe LALLAFOM® USA to jedne z najlepszych systemów ociepleniowych, dostępnych w obecnej dobie na świecie
 • Ekstremalnie wysoki parametr oporu cieplnego, radykalne wzmocnienie stalowych lub drewnianych konstrukcji zapobiega zrywaniu dachów przez wiatr
 • Na zewnątrz obiektu stanowi szczelną barierę i paro-izolację
 • Izolacja fundamentów

Izolacja dachów systemem LALLAFOM® USA to aplikacja pierwszej warstwy zaprojektowanej piany zamknięto-komórkowej, zabezpieczonej ochronną warstwą powłoki elastomerowej. Natrysk piany poliuretanowej jednorazowymi warstwami od 1 cm do 5 cm pozwala aplikatorowi otrzymać żądaną grubość, dopełnić zaniżenia i tworzyć spadek, poziom i pochylenie. Zamknięto-komórkowa izolacja LALLAFOM® USA zatrzymuje wodę. Producent wymaga ochronnej, alifatycznej powłoki elastomerowej, jako zabezpieczenia UV. Tego typu powłoka (polimocznik elastomerowy) pełni również inne funkcje: paro-izolacja, wykończenie estetyczne, powłoka anty-ścieralna i zabezpieczenie mechaniczne systemu.

Izolacyjne piany i powłoki LALLAFOM® USA w zastosowaniu na dachach obiektów wyróżniają się znakomitą adhezją do wielu rodzajów podłoża – stal, metal, drewno, beton. Ze względu na swoją niską gęstość i stosunkowo mały ciężar oraz technikę natrysku pozwalającą na poziomowanie nasze systemy znajdują częste zastosowanie także na już istniejących i modernizowanych dachach (funkcjonujące już systemy dachowe powinne być poddane ewaluacji inżynieryjnej, stwierdzającej przydatność konstrukcji do aplikacji poliuretanowej).

Grad, przenoszone wiatrem elementy (gałęzie, luźne elementy poszycia dachowego, elementy obróbki blacharskiej dachu itp.) zagrażają uszkodzeniem poszycia dachowego. Jednakże tego typu zdarzenia zwykle nie skutkują przeciekami wody i są reperowane lokalnie bez konieczności modernizacji całego systemu.

Izolacyjne systemy natryskowe LALLAFOM® USA przodują w następujących dziedzinach, okolicznościach i realizacjach potrzeb:

 • Termoizolacja
 • Hydro-izolacja
 • Modernizacja innej izolacji
 • Ekstremalne warunki pogodowe
 • Zniszczona powierzchnia dachu
 • Dach o skomplikowanej konstrukcji
 • Obszary narażone na silne wiatry
 • Potrzeba zastosowania lekkich materiałów
 • Potrzeba wytworzenia spadków lub poziomowania

Ze względu na energooszczędność i niskie koszty eksploatacji nasze systemy dachowe są szczególnie atrakcyjne dla firm i organizacji użytkujących obiekty własnościowe, pokrywających własne koszty remontów i opłat eksploatacyjnych utrzymania nieruchomości.

Mit: Powszechnie panuje przekonanie, że materiały izolacyjne o takich samych współczynnikach Lambda, U czy R będą izolować równie skutecznie.

Fakt: Podczas, gdy izolacje o takich samych współczynnikach działają podobnie w warunkach laboratoryjnych, ich parametry znacząco odbiegają od siebie po zainstalowaniu w ścianach i stropach budynków. Materiały izolacyjne zasadniczo różnią się poziomem utrzymania deklarowanych współczynników Lambda, U, R w warunkach rzeczywistych. Często ulatniają się z nich gazy (VOC – Lotne Związki Organiczne) do atmosfery, tracą swoje właściwości w czasie, a doskonała instalacja tradycyjnych izolacji (zakładanych ,,na sucho”) bez uniknięcia łączeń, przerw i błędów w ochronie przeciw wilgociowej jest wręcz niemożliwa.

Fakt: „Dryft wydajnościowy” tradycyjnych ociepleń, polegający na utracie ich skuteczności na izolowanych obiektach, względem podawanych przez producentów współczynników, następuje w wyniku braków w zdolności uszczelnienia i całkowitego wypełnienia przegrody, które zezwalają na dopływ i niekontrolowaną migrację powietrza o różnych temperaturach. Ponadto „dryft wydajnościowy” tradycyjnych materiałów ociepleniowych pogłębia się, kiedy te nie posiadają absolutnej ochrony przed wilgocią zawartą w powietrzu migrującym z obu stron przegrody (od wewnątrz i z zewnątrz).

Skutki są nieubłagane – powszechnie i masowo stosowane materiały izolacyjne notorycznie spełniają w praktyce jedynie ułamek swojego deklarowanego współczynnika przewodności termicznej.

Fakt: „Dryft wydajnościowy” nie zagraża pianom natryskowym LALLAFOM® USA. Produkty LALLAFOM® USA opierają się na najwyższej jakości komponentach, gwarantujących ich stabilność wymiarową i czasową. Potrafią spieniać się aż 120-krotnie (materiał wypełnia każdy zakątek, szczelinę i przegrodę) czy stanowić barierę szczelności 0,001 – 0,02 l/m2 *s, jednocześnie tworząc scaloną, spójną i monolityczną barierę termoizolacyjną. Technologia zawsze gwarantuje idealne wypełnienie przegrody i szczelną kopertę budynku. Ryzyko błędu w profesjonalnej instalacji jest pomijalne.

Fakt: U/R ograniczają się do określania zdolności przegrody w przewodzeniu/opieraniu się przenikliwości ciepła (kondukcyjny transfer). Deklarowany współczynnik tradycyjnego ocieplenia, zazwyczaj drukowany na jego opakowaniu, jest funkcją przewodności cieplnej i grubości instalowanej warstwy.

Mit: Rzeczywista skuteczność powszechnych izolacji na rynku jest wyrażona współczynnikami Lambda, U lub R.

Fakt: „W warunkach rzeczywistych skuteczność wełny izolacyjnej znacząco odbiega od współczynnika podanego na jej opakowaniu. Po zainstalowaniu wydajność jej spada nawet do 50%.” – California Energy Commission study.

Fakt: U lub R to popularna miara porównywania materiałów izolacyjnych, pomimo tego, że nie adekwatnie i tylko po części określają ich wydajność. Współczynniki te nie odpowiadają na pytanie jak skutecznie w praktyce będzie zachowywać się określony materiał w zmiennych warunkach otoczenia w upływie czasu. Wynika to z:

 1. Parametry U/R nie uwzględniają szczelności (migracji i dopływu powietrza). Wymienione współczynniki ograniczają się do pomiaru przenikania ciepła kondukcyjnego. Jednakże przyrost i utrata ciepła z budynku odbywa się poprzez:
  • Konwekcję – sporadyczne ruchy i migracje powietrza mogą odpowiadać za 50% strat energii
  • Kondukcję – przenikanie energii przez materiały (ściany, stropy, izolacja) na skutek różnicy temperatur
  • Promieniowanie – fale ciepła (np. promienie słoneczne nagrzewające poszycie dachowe, oddające następnie tak zgromadzone ciepło do wewnątrz – ‘efekt sauny’)
 2. Deklarowane U/R są ustalane w warunkach laboratoryjnych. W rzeczywistości w przypadku tradycyjnych materiałów ociepleniowych podawane przez producentów współczynniki zanikają w miarę nawilgocenia izolacji w czasie, odkształcenia m.in. podczas instalacji i efektu samougniecenia pod ciężarem wilgoci.
 3. Uwaga! Grubsza warstwa tradycyjnej izolacji i lepszy współczynnik U/R nie zawsze oznaczają proporcjonalnie wyższą skuteczność. Przykład: Jeżeli R12 określonego materiału pozwala na 93% oporu cieplnego, to podwojenie jego grubości nie będzie oznaczało 50% poprawy energooszczędności.

Inwestując w jak najlepszą izolację, wybierz produkt, który posiada nie tylko doskonały współczynnik U/R ale reprezentuje wysoki poziom szczelności i stabilności wydajnościowej, wymiarowej i czasowej.

Oryginalne pianki LALLAFOM® USA są do nabycia wyłącznie u Autoryzowanego, Certyfikowanego Wykonawcy. Jeżeli otrzymasz ofertę na te produkty z innego źródła lub będziesz miał jakiekolwiek wątpliwości, skontaktuj się z Przedstawicielem LALLAFOM® USA w Polsce, dzwoniąc pod numer +48 881 911 999 lub wysyłając e-mail na adres info@LALLAFOMUSA.com. Zweryfikujemy wówczas dla Ciebie autentyczność oferowanego Ci produktu oraz kompetencje firmy natryskowej. Bądź świadomy za co płacisz i zapobiegaj łamaniu prawa budowlanego!

PRAWA KLIENTA

Aby być pewnym autentyczności produktów i jakości usług jakie są Państwu oferowane – PAMIĘTAJCIE PAŃSTWO, ŻE MACIE PRAWO:

 • Wymagać od firmy wykonawczej okazania się aktualnym Certyfikatem Autoryzacji wydanym przez Xpand EuroGroup.
 • Wymagać od osoby bezpośrednio wykonującej natrysk by okazała się imiennym Certyfikatem Instalatora – tylko wtedy można mieć pewność, że posiada ona profesjonalną wiedzę i umiejętności.
 • Wymagać od wykonawcy zawarcia takiej pisemnej umowy, która będzie gwarantem autentyczności produktu.
 • Dostępu do Atestu Higienicznego produktu, wystawionego przez PZH – Państwowy Zakład Higieny.
 • Sprawdzić, czy pełna nazwa handlowa produktu jest identyczna z nazwą zamieszczoną w Aprobatach i Atestach.
 • Upewnić się, czy etykiety opakowań produktu na terenie inwestycji są prawidłowe.
 • Poinformować producenta lub dystrybutora jeśli wykryte zostaną nieprawidłowości.
 • Otrzymać weryfikację od dystrybutora lub producenta, w razie wątpliwości dotyczących autentyczności produktu lub kompetencji firmy wykonawczej.
 • Zrezygnować ze współpracy z wykonawcą, jeśli stwierdzono nieprawidłowości w dokumentacji produktu lub oryginalności materiału.
 • Otrzymać z rąk Autoryzowanego Wykonawcy wieloletnią gwarancję na produkt – w formie pisemnej, która powinna być dostarczona Państwu najdalej 1 miesiąc po zakończeniu prac i powinna zawierać numer nadany przez producenta, numery seryjne opakowań wykorzystanych produktów oraz specyfikację prac.
 • W razie braku gwarancji w przewidzianym terminie poinformować o tym fakcie dystrybutora lub producenta.

Wydrukuj i uzupełnij na terenie inwestycji
Prawa Klienta


mapa-wykonawcow-xpand-lalla

Autoryzowani Wykonawcy LALLAFOM® USA

 • air-HOUSE
 • Dach – Pro
 • Drewnolim
 • EcoCity
 • Edmar
 • Ideal Putz
 • Innotech
 • IRMAG
 • Izol-Drew
 • Izopur P.U.H. Andrzej Cygan
 • JRB
 • Kruk Robert izoTERM
 • Matuszyk&Radajak
 • Multi-finish
 • PW „ISA”
 • Techniczne Usługi Natryskowe Marcin Kubicki
 • TERMIL Izolacje Natryskowe>
 • Tynkpol
 • WOJ-TOM Izolacje Natryskowe